Stipendijas

Augstākā izglītība / Stipendijas

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 140,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.

Vairāk informācijas: likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam

Stipendiju piešķiršanas NOLIKUMS studentiem

Stipendiju saņemšana

Iesniegumi minimālajām stipendijām 2023./2024. akadēmiskā gada 1. semestrim studentiem jāiesniedz līdz 2023.g 14.septembrim Braslas ielā 16, 116. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: oksana.makarova@kcrtk.lv

Vairāk informācijas: likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam

Iesnieguma veidlapa stipendiju saņemšanai

Stipendija "Studētgods"

Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm ir iespēja pieteikties stipendijai "Studētgods", kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Sociālo stipendiju Studētgods piešķiršanas NOLIKUMS"

Kontakttālrunis

67081411, 67081401