Studentu apliecības

Augstākā izglītība / Studentu apliecības

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumu "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis" 1. pielikuma II. sadaļas "Rīgas Tehniskā koledža" sniegtie maksas pakalpojumi, 2.6.punktu

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T. 67081401 , e-pasts: karina.balode@kcrtk.lv

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21379 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, personas kods