Aukstumtehnika

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Aukstumtehnika

Aukstumtehnikas speciālists

Iegūstamā kvalifikācija: Aukstumtehnikas speciālists

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Kredītpunkti: 80
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Aukstumtehnikas speciālists nodarbojas ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prot strādāt atbilstoši ar Eiropas standartu prasībām; nodrošina normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē, organizē un kontrolē cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju, veic kvalitātes vadību un kontroli.
Kontakti

Dr. Nikolajs Breners
Enerģētikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 105.kab.

67081416
 nikolajs.breners@kcrtk.lv

Inna Šaraņina
Studiju programmas direktore
Rīga, Braslas iela 16 , 7. kab.
67081429
inna.sharanina@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 526
Akreditācija: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim