Elektriskās iekārtas

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Elektriskās iekārtas

Elektrisko iekārtu speciālists

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrisko iekārtu speciālists

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Kandava, Valteru iela 6
Kredītpunkti: 100
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Elektrisko iekārtu speciālists strādā enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, valsts un sabiedriskās organizācijās. Darbība saistīta ar elektroiekārtu ar spriegumu līdz 20 kV, ieskaitot apkalpošanu un montāžu. Vada un pārrauga citu speciālistu darbu, plāno un organizē to. Nepieciešamības gadījumā izstrādā vienkāršu elektroietaišu projektus.
Kontakti
Dr. Nikolajs Breners
Enerģētikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 105.kab.

67081416
 nikolajs.breners@kcrtk.lv

Programmas kods: 41 522
Akreditācija: Studiju virziens „Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” 2029. gada 2. martam