Informācijas tehnoloģijas

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Daugavpils, Strādnieku iela 16
Kredītpunkti: 100
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā organizācijās, kuras veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotajiem, kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.
Kontakti

Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Vita Balikova
Studiju programmas direktore
Rīga, Braslas iela 16 , 223. kab.
vita.balikova@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 481
Akreditācija: Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim