Inženiermehānika - Mašīnbūve

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Inženiermehānika - Mašīnbūve

Mašīnbūves speciālists

Iegūstamā kvalifikācija: Mašīnbūves speciālists

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Lēdmanes iela 3
Daugavpils, Strādnieku iela 16
Kredītpunkti: 100
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu.

Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu.
Kontakti

Viktors Gutakovskis
Katedras vadītājs
Rīga, Lēdmanes iela 3, 216. kab.
67185326
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 521
Akreditācija: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim