Telemātika un loģistika

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Telemātika un loģistika

Loģistikas speciālists

Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas speciālists

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Kredītpunkti: 80
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Programmas apraksts
Studiju programma izstrādāta ar mērķi sagatavot speciālistus, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām, sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas transporta un noliktavu saimniecības jomā, kā arī izejvielu plūsmu organizēšanā un plānošanā.
Nodarbinātības apraksts
Darba iespējas nozarēs, saistītās ar darbu uzņēmumos, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu, uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām un ražošanas vai preču plūsmas tirdzniecības uzņēmumos.
Kontakti

Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Evija Džeksone
Studiju programmas direktore
Rīga, Braslas iela 16, 259.kab.
67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 840
Akreditācija: Studiju virziens „Transporta pakalpojumi” akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnijam. Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024.gada 31.decembrim