Eksāmeni un ieskaites

Studentiem / Eksāmeni un ieskaites

Inženierzinību un ražošanas katedra   (A-MH , A-MB, A-K , A-A  grupas)

Datorikas un elektronikas katedra   (A-IT, A-L grupas)

Enerģētikas katedra  (AE, A-AT, A-S grupas)