Mācībspēku konsultācijas

Studentiem / Mācībspēku konsultācijas

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra (Informācijas tehnoloģijas, Elektriskās iekārtas).

2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra (Telemātika un loģistika, Vispārizglītojošie priekšmeti).

3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra (Inženiermehānika, Autotransports, Siltumenerģētika, Aukstumtehnika, Kokapstrāde).