Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Vēlamas priekšzināšanas informātikā
Nodarbinātības apraksts
Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.
Specifiskas prasmes profesijā
 • Uzstādīt un konfigurēt datortehniku
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes datortehnikas darbībā
 • Pievienot vai nomainīt datortehnikas komponentes
 • Izveidot un konfigurēt darbam vienkāršus lokālos datortīklus
 • Pieslēgt un konfigurēt datoru darbam internetā
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes datortīklu darbībā
 • Instalēt un konfigurēt programmatūru
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes programmatūras darbībā
 • Dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru
 • Konsultēt datorlietotājus gan klātienē, gan attālināti (pa tālruni, e-pastu)
 • Integrēti lietot biroja lietojumprogrammas
 • Veidot un uzturēt vienkāršas datubāzes
 • Veidot un uzturēt vienkāršas interneta mājas lapas
 • Rūpēties par drošību datorsistēmas darbībā
 • Rūpēties par drošību darbā ar vienkāršu lokālo datortīklu un internetu
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 483 01 1
Akreditācija: AP 5390, līdz 30.05.2024.