Siltumenerģētika - Vēdināšana un kondicionēšana

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Siltumenerģētika - Vēdināšana un kondicionēšana

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Labas zināšanas fizikā un matemātikā
Nodarbinātības apraksts
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Patstāvīgi plānot, organizēt un veikt jaunu un ekspluatācijā esošu iekārtu un sistēmu montāžu, regulēšanu, uzraudzību, diagnostiku, bojājumu identifikāciju un remontu.
  • Nodrošināt iekārtu un sistēmu optimālu darbību, noteikt iekārtu un gaisa vadu defektus un novērst tos, ievērojot darba aizsardzības, vides aizsardzības un saistošo normatīvo aktu prasības un labu darba praksi.
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Dr. Nikolajs Breners
Enerģētikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 105.kab.

67081416
 nikolajs.breners@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 522 06 1
Akreditācija: AP 2356, līdz 28.04.2028.