Telekomunikācijas

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Telekomunikācijas

Elektronisko sakaru tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Elektronisko sakaru tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Labas zināšanas fizikā un matemātikā
Nodarbinātības apraksts
Elektronisko sakaru tehniķis strādā dažādās sakaru organizācijās, uzņēmumos un firmās, lai izpildītu tehniska rakstura darbus telekomunikāciju tīklos, veicot telekomunikācijas iekārtu montāžu, uzraudzību, remontu un apkalpošanu, lai nodrošinātu to kvalitatīvu darbību, atbilstošu pastāvošajiem standartiem un normām. Veic testēšanu un mērījumus elektronsakaru pārraides sistēmām, termināliem un telekomunikācijas iekārtām, pielietojot jaunākās telekomunikācijas mērījumu tehnoloģijas un telekomunikācijas programmatūru; izdara nepieciešamās izmaiņas vadības iekārtu darbības programmās; piemēro praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Veikt telekomunikācijas iekārtu uzstādīšanas, montāžas un noskaņošanas darbus
  • Veikt telekomunikācijas tīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu
  • Veikt mobilo sakaru tīklu būvniecības un tehniskās apkalpošanas darbus
  • Veikt šķiedru optikas kabeļtīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu
  • Izmantot mērlidzekļus iekārtas tehniskā stāvokļa kontrolei
  • Pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās un datortehniku tās kvalitatīvas darbības nodrošināšanā
  • Veikt darbus iekārtas atteikumu profilaksei
  • Veikt remonta darbus
  • Veikt iekārtas modernizēšanu
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 523 03 1
Akreditācija: AP 5567, līdz 30.05.2024.