Stipendijas

Vidējā izglītība / Stipendijas

2023./2024.mācību gadam

Paaugstināta stipendija (pēc vidējās atzīmes)

 • Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā vērtējums vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji).
 • Profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī vērtējums vismaz 5 balles (viduvēji).
 • Nav neviena neattaisnoti kavēta mācību stunda atestācijas periodā.

Minimālā stipendija (15,00 Eur)

 • Vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā iegūts vērtējums zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji)
  vai
 • Vienā profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī iegūts vērtējums zemāks par 5 ballēm (viduvēji) vai nav iegūts vērtējums
  vai
 • Neattaisnoti mācību stundu kavējumi no 1 līdz 8 atestācijas periodā.

Stipendiju nepiešķir

 • Vairāk nekā vienā mācību priekšmetā / modulī iegūts nepietiekams vērtējums
  un / vai
 • 9 un vairāk neattaisnoti mācību stundu kavējumi atestācijas periodā.