Inženiermehānika - Mehatronika

Augstākā izglītība / Studiju programmas / Inženiermehānika - Mehatronika

Mehatroniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Mehatroniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene
Mācību vieta: Rīga, Lēdmanes iela 3
Kredītpunkti: 100
Finansējums: Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Nodarbinātības apraksts
Mehatroniķis strādā organizācijās, kuras veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Mehatroniķa pienākums ir apkalpot automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos, tās uzstādot, iestādot un organizējot darbu ar tām, šajās darbībās iesaistot ari mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informāciju tehnoloģijas speciālistus.

Mehatroniķis ir atbildīgs par mehatronisku sistēmu efektīvu un ilgstošu darbību bez bojājumiem, darbu organizāciju, lai atrastu un novērstu bojājumus.

Mehatroniķis var strādāt metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos, kuros izmanto mehatroniskas sistēmas.
Kontakti

Viktors Gutakovskis
Katedras vadītājs
Rīga, Lēdmanes iela 3, 216. kab.
67185326
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv


Programmas kods: 41 521
Akreditācija: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim