Studējošo pašpārvalde

Studentiem / Studējošo pašpārvalde

Studentu padomes struktūra

Studējošo pašpārvaldes uzdevumi:

  • piedalīties studiju procesa organizēšanā
  • piedalīties un organizēt sabiedriskos pasākumos
  • uzlabot studentu dzīvi koledžā un dienesta viesnīcā
  • veidot sadarbību ar citām koledžām
Ja esi aktīvs - Nāc un piedalies! Veidosim dzīvi interesantāku!