Enerģētika un elektrotehnika

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Enerģētika un elektrotehnika

Elektrotehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Labas fizikas un matemātikas zināšanas
Nodarbinātības apraksts
Elektrotehniķis strādā rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Elektrtotehiķa zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, ka ari tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Noteikt un novērst elektroiekārtu bojājumus.
  • Veikt elektroietaišu ierīkošanas darbus, ievērojot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus un pielietot speciālus, šim nolūkam paredzētus instrumentus.
  • Veikt detaļu savienošanu ar lodēšanu, līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu, ievērojot darba drošības noteikumus.
  • Veikt atslēdznieka pamatdarbus - vīlēšanu, zāģēšanu, aizzīmēšanu, urbšanu, vītņu griešanu, ciršanu -, ievērojot darba drošības noteikumus.
  • Pielietot individuālos aizsardzības līdzekļus elektroietaises.
  • Izvēlēties un uzstādīt elektroiekārtu aizsardzību pret nenormāliem darba režīmiem – īsslēguma, pārslodzes un strāvas noplūdes.
Tālākizglītības iespējas specialitātē
  • Studijas iespējams turpināt RTK koledžas programmā: Elektriskās iekārtas
  • Augstskolu akadēmiskās izglītības programmā RTU
Detalizētāks saturs un stundu sadalījums pa kursiem
1. kurss 2. un 3. kurss 4. kurss

1. kursā izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar 02.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem. Nr. 332.

Kontakti
Dr. Nikolajs Breners
Enerģētikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 105.kab.

67081416
 nikolajs.breners@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 522 01 1
Akreditācija: AP 5387, līdz 30.05.2024.