Loģistika

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Loģistika

Loģistikas darbinieks

Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Komunikabilitāte
Nodarbinātības apraksts
Var strādāt transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos. Galvenie pienākumi saistīti ar kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai veiktu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Spēj apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus, izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku, kā arī sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, veikt kravas parametru fiziskos mērījumus un noformēt kravas pavaddokumentus, lietojot biroja tehniku, loģistikas programmas un programmas aprēķinu veikšanai. Orientējas ģeogrāfiskajās kartēs, transporta un kravu apdrošināšanas jautājumos.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Plānot kravas (preču) plūsmu, pamatojoties uz transportēšanu regulējošiem normatīviem aktiem dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām
  • Izmantot aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammu funkcijas
  • Strādāt ar preču nomenklatūru, harmonizēt preču sistēmu
  • Pārvaldīt valsts valodu un divas svešvalodas (angļu un krievu valodu) rakstveidā un mutvārdos profesionālās saziņas līmenī.
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 840 11 1
Akreditācija: AP-17, līdz 31.03.2027.