Atbalstītāji

Swedbankkarte

Par primāriem epidemiololiģiskās drošības pasākumiem 2021./2022. mācību gada uzsākšanas nodrošināšanai

Informāciju par primāriem epidemiololiģiskās drošības pasākumiem 2021./2022. mācību gada uzsākšanas nodrošināšanai klātienē un COVID testēšanu lasīt pievienotajā direktora rīkojumā.